Ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε αξιόλογη άνοδο έναντι του προηγούμενου τριμήνου, σύμφωνα με την νέα 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την ΕΑΣΕ σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε οριακή αύξηση στις 119 μονάδες έναντι 118 το προηγούμενο τρίμηνο.

Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 47% (έναντι 45% το προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 51% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης αυξήθηκε στις 157 μονάδες έναντι 152 το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 48% ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 62% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Σε άλλα επιμέρους θέματα, επτά στους δέκα CEOs δήλωσαν ότι ο ρυθμός μείωσης του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις είναι αρκετά ως πολύ ικανοποιητικός. Παράλληλα η πλειοψηφία των CEOs (οκτώ στους δέκα) θεωρεί ότι οι διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα έχουν ομαλοποιηθεί μερικώς. Το  δεύτερο τρίμηνο του 2023 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) σημείωσε άνοδο στις 167 μονάδες έναντι 158 το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αύξηση του δείκτη αποτυπώνει την ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της διπλής εκλογικής αναμέτρησης χωρίς πρόσθετες παρατάσεις και την θετική αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος με παράλληλη βελτίωση των προσδοκιών για το επόμενο διάστημα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει άνοδο του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων κυρίως όμως στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) παρουσίασε άνοδο στις 160 μονάδες, ενώ ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) αυξήθηκε στις 175 μονάδες έναντι 162 το προηγούμενο τρίμηνο.