Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε στο β’ τρίμηνο 2024 μείωση στις 119 μονάδες έναντι 123 το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τη νέα 3μηνιαία έρευνα ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 49% (έναντι 50% το προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 68% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης μειώθηκε στις 153 μονάδες έναντι 158 το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη ένα έτος μετά, διαμορφώθηκε σε 44% (έναντι 47% στο προηγούμενο τρίμηνο) ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 58% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων. Γενικότερα, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο β’ τρίμηνο 2024 παρουσίασε νέα μικρή μείωση έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Ένας στους δύο CEOs δηλώνουν ότι η ESG στρατηγική των μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι μέτριου βαθμού προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, ενώ έξι στους δέκα CEOs θεωρούν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξελίσσεται με μέτριο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, το διάστημα αυτό, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) διαμορφώθηκε στις 159 μονάδες έναντι 162 το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την ΕΑΣΕ, «η μικρή μείωση του δείκτη δείχνει ότι οι CEOs εξακολουθούν, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο, να εκφράζουν κάποιο βαθμό αβεβαιότητας για τις συνεχιζόμενες διεθνείς εντάσεις και τις συνέπειες τους στην οικονομία μεσο-μακροπρόθεσμα». Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε μικρή πτώση στις 180 μονάδες έναντι 184 το προηγούμενο τρίμηνο.

Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν, παρέμεινε σταθερό σε 35%, το οποίο αυξάνεται σε 45% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και σε 41% για τους CEOs των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε πτώση στις 172 μονάδες έναντι 182 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή μειώθηκε σε 34% (έναντι 38% το προηγούμενο τρίμηνο), ενώ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε σε 40% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και 38% για τους CEOs των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.