Στις 117 μονάδες υποχώρησε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος το 2ο τρίμηνο του 2020, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων / Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 22/6/2020 μέχρι 3/7/2020.

Ειδικότερα, το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος παρουσίασε μείωση στις 117 μονάδες, με πολύ μικρότερο ωστόσο ρυθμό έναντι του προηγούμενου τριμήνου, λόγω της άρσης των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Σημειώνεται ότι η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει μείωση του δείκτη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στασιμότητα του δείκτη στις μεγάλες επιχειρήσεις και αύξηση στις πολύ μεγάλες. Τέλος, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε πτώση στις 116 μονάδες έναντι 187 το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης προσδοκιών σημείωσε ανάκαμψη στις 164 μονάδες έναντι 126 το προηγούμενο τρίμηνο.