Στις 186 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος το 3ο τρίμηνο του 2019, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP.

Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 16/09/2019 μέχρι 30/09/2019. Ειδικότερα, το τρίτο τρίμηνο του 2019 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος σημείωσε νέα άνοδο και διαμορφώθηκε στις 186 μονάδες έναντι 171 το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει βελτίωση του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων. Τέλος, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης σημείωσε άνοδο στις 173 μονάδες έναντι 151 το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης προσδοκιών βελτιώθηκε στις 198 μονάδες έναντι 190 του προηγούμενου τριμήνου.