Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης συνυπέγραψε με την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), Δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη και τον Πρόεδρο της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) Βασίλη Ραμπάτ, Πρωτόκολλο Συνεργασίας με αντικείμενο τις «Δράσεις για ζητήματα διαχείρισης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα».

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της ΕΑΣΕ την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από και προς τον ιδιωτικό τομέα, σε ζητήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και έρευνας και μελέτης αναφορικά με την ενσωμάτωση νέων εργαλείων και μεθοδολογιών για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Σε σχετικές δηλώσεις του ο M. Βορίδης επεσήμανε ότι «η προσπάθεια που καταβάλλουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το αναβαθμισμένο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

Για να το επιτύχουμε αυτό εμπλουτίζουμε τη σημαντική τεχνογνωσία που ήδη κατέχει η Δημόσια Διοίκηση με τη νοοτροπία και τις γνώσεις του ιδιωτικού τομέα». Από την πλευρά του ο Β. Ραμπάτ τόνισε τα εξής: «Με τη δημόσια διοίκηση μας ενώνει ο εθνικός στόχος της ανάκαμψης και της μετάβασης στην ψηφιακή οικονομία. Η ΕΑΣΕ διαχρονικά αντιλαμβάνεται τον ρόλο της ως σημαντικό εταίρο σε ζητήματα προόδου και μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, μοιραζόμαστε ένα κοινό αξιακό σύστημα, που τοποθετεί τη χώρα και την κοινωνία στο επίκεντρο, σε μία εποχή προκλήσεων που καθιστά πιο επίκαιρο από ποτέ το “η ισχύς εν τη ενώσει”».

Τέλος, ο Γιάννης Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το Μνημόνιο αυτό σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας αμφίδρομης, πολυεπίπεδης συνεργασίας με τον Δημόσιο Τομέα. Ήδη από το 2018 έχουν τεθεί γερές βάσεις με την πρωτοβουλία μας «Γέφυρες Συνεργασίας» που καλλιεργεί γόνιμο διάλογο με τα στελέχη του δημοσίου για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού».