Στις 123 μονάδες υποχώρησε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος το 1ο τρίμηνο του 2020, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων / Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP.

Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 13/3/2020 μέχρι 31/3/2020. Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο του 2020, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος παρουσίασε μείωση στις 123 μονάδες, εξαιτίας της πανδημίας λόγω κορωνοϊού, η εξέλιξη της οποίας οδήγησε στη λήψη περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου. Σημειώνεται ότι η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει σημαντική πτώση του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων.

Τέλος, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε πτώση στις 187 μονάδες έναντι 267 το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης προσδοκιών σημείωσε πτώση στις 88 μονάδες έναντι 180 του προηγούμενου τριμήνου.