Στον αέρα μένουν, μέχρις ότου υπάρξει γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους ή δικαστική απόφαση (ύστερα από προσφυγές) δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ με διαδοχική ασφάλιση που είχαν συμπληρώσει το 2012 (πριν από τη γενική αύξηση των ορίων) τις προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθούν από το ΙΚΑ σε μικρότερη ηλικία από το 62ο έτος και το 67ο έτος (για 15 έτη ασφάλισης) που προέβλεψε ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος από 01/01/2013.

 Η Γενική Διεύθυνση της Γραμματείας Κοινωνικών σφαλίσεων, μετά το «θόρυβο» περί πρόωρων συνταξιοδοτήσεων τον οποίο προκάλεσε εγκύκλιος του ΟΑΕΕ απάντησε στον Οργανισμό ότι από την 01/01/2013 δεν μπορεί να «μεταφέρεται» στο συμμετέχοντα ασφαλιστικό οργανισμό (εν προκειμένω στο ΙΚΑ) αίτημα συνταξιοδότησης αν ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει το 62ο ή το 67ο έτος της ηλικίας, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.