Πάνω από τις μισές γυναίκες advertisers στο Ηνωμένο Βασίλειο ισχυρίζεται πως η λήψη γονικής άδειας βάζει «φρένο» στην καριέρα τους, σύμφωνα με την έρευνα All In Census, που διεξήχθη από την Kantar και τη Credos. Στο δείγμα περιλαμβάνονταν εργαζόμενοι σε agencies, εκδότες, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, brands, καθώς και εταιρείες τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, το 55% των γυναικών που είχαν λάβει γονική άδεια τα τελευταία πέντε χρόνια, πιστεύει ότι η επιλογή έβλαψε την καριέρα του. Επιπλέον, σχεδόν το 1/3 των γυναικών (29%) αισθάνεται πως το φύλο έχει εμποδίσει την καριέρα του, σε σύγκριση με λιγότερο από το 15% των ανδρών.

Ταυτόχρονα, η μελέτη διαπίστωσε πως τα δημογραφικά στοιχεία του κλάδου διαφήμισης και marketing δεν ευθυγραμμίζονται με τη σύγχρονη Βρετανία σε παραμέτρους όπως η φυλή, η ηλικία και η αναπηρία, αφού μόλις το 20% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι προέρχεται από την εργατική τάξη, σε σύγκριση με το 40% του ευρύτερου βρετανικού εργαζόμενου πληθυσμού.

(Πηγή: Τhe Drum)