Οι δύο εταιρείες προχώρησαν στη σύναψη εμπορικής συνεργασίας στρατηγικής σημασίας για την προώθηση προϊόντων της Entersoft από τη Lavisoft.

Αντίστοιχα συμφωνήθηκε η προώθηση του ΗRM λογισμικού της Lavisoft από την Entersoft σε δικούς της πελάτες. Αναλυτικότερα, η Lavisoft ως Software Integration Partner θα προωθεί στην αγορά τα προϊόντα CRM, Mobile και E-Commerce της Entersoft, τα οποία και θα διασυνδέσει με το Ermis ERP προϊόν της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Lavisoft εμπλουτίζει τα προϊόντα και τις λύσεις που παρέχει στους πελάτες της και στην αγορά που απευθύνεται, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της.

Αντίστοιχα, η Entersoft θα προωθεί τις λύσεις Lavisoft HR MaSter για Διαχείριση Προσωπικού, Ωρομέτρηση και Μισθοδοσία σε συνδυασμό με τα δικά της προϊόντα, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των πελατών της. Οι δύο εταιρείες, αξιοποιώντας την τεχνολογία τους, τηνγνώση της αγοράς και την εξειδίκευση που κατέχουν, έχουν ήδη υλοποιήσει επιτυχώς έργα σε πελάτες της Lavisoft. Η στρατηγική αυτή συμφωνία σε γεωγραφικό επίπεδο περιλαμβάνει τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο όπου και οι δύο εταιρείες έχουν παρουσία.