Τη νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία «Retail 4.0: A glimpse to Retail Future», σε συνεργασία με το εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάζει το ECR Hellas προς τις εταιρείες μέλη. Συγκεκριμένα, το Retail 4.0: A glimpse to Retail Future, αποτελεί μία σειρά αυτοτελών ηλεκτρονικών σεμιναρίων, με στόχο την εκπαίδευση στελεχών του κλάδου FMCG στην κατανόηση των τάσεων και προκλήσεων που αναδύονται κατά την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε μία νέα ψηφιακή πραγματικότητα, με έναν ευέλικτο τρόπο παρακολούθησης και χωρίς μεγάλη χρονική δέσμευση. Επισημαίνεται ότι το πρώτο σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών έχει θέμα «Omnichannel Retailing and Digital Transformation» και θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 27 Νοεμβρίου, με ένα μίγμα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.