Σε νέα, έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών με σκοπό την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωνοϊού προχώρησε η ΕΔΑ Αττικής.

Συγκεκριμένα, το κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών, μηχανικών και συνεργατών ανέστειλε τη λειτουργία του από τις 17 Μαρτίου, ενώ από τις 16 Μαρτίου έχει δρομολογήσει την υποχρεωτική τηλεργασία για όσους εργαζόμενους είναι εφικτή η εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους.