Τα αποτελέσματα του πρώτου της Sentiment Survey παρουσίασε σε σχετικό webinar η Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), σε συνεργασία με την Qed Market Research. Σύμφωνα με τα ευρήματα, παρατηρήθηκαν αρκετά υψηλά επίπεδα αφοσίωσης των εργαζομένων στον κλάδο της επικοινωνίας, από τη στιγμή που στην πλειονότητά τους οι εργαζόμενοι δηλώνουν περήφανοι για την επιλογή τους να εργαστούν στην επικοινωνία, ενώ θεωρούν ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν στο άμεσο μέλλον.

Επιπλέον, διακρίνεται και ένα αίσθημα προόδου μέσα από την εργασία τους, ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι δηλώνουν τόσο ασφαλείς για το ότι θα συνεχίσουν να έχουν τη δουλειά τους, όσο και αισιόδοξοι για το μέλλον της εταιρείας στην οποία εργάζονται. Ωστόσο, το 28% των εργαζομένων δεν θα συνέστηνε σε κάποιον/α να εργαστεί στην Επικοινωνία, ενώ πάνω από 1 στους 3 δηλώνει απαισιόδοξος για το μέλλον του κλάδου της Επικοινωνίας εν γένει, με τη δυσαρέσκεια να είναι εντονότερη στους κλάδους της Διαφήμισης, του Design και των IMC. Όσον αφορά στο εργασιακό περιβάλλον, ο κλάδος είναι δυνατός στις καλές διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ παρουσιάζονται αδυναμίες στην εταιρική κουλτούρα και στις ανάγκες για εκπαίδευση/εξέλιξη.

Παράλληλα, πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους δηλώνει άγχος στο εργασιακό του περιβάλλον. με 1 στους 3 να μην αισθάνεται άνετα να μιλήσει για ζητήματα ψυχικής υγείας. Επίσης, ως προς την οικονομική κατάσταση των εργαζομένων, παρατηρείται ένα αίσθημα στασιμότητας όσον αφορά στο διαθέσιμο εισόδημα, ενώ οι βασικές λειτουργικές δαπάνες απορροφούν γύρω στο 90% του διαθέσιμου εισοδήματος.

Συμπληρωματική «διευκόλυνση» παρά σταθερό μέτρο η τηλεργασία
Η έρευνα ακόμα έδειξε ότι σε ό,τι αφορά στο DEI, υπάρχει μεγάλος βαθμός ευαισθητοποίησης, με μια παράλληλη αίσθηση ανικανοποίητου ως προς τα ζητήματα αυτά από τον κλάδο, με κύριο ανικανοποίητο αίτημα αυτό της έμφυλης ισορροπίας στις θέσεις ευθύνης. Την ίδια στιγμή, η τηλεργασία πλέον αποτελεί περισσότερο μια συμπληρωματική «διευκόλυνση» παρά ένα σταθερό μέτρο, με πάνω από 8 στους 10 εργαζόμενους στον κλάδο της επικοινωνίας να περνούν το μεγαλύτερο μέρος της εργασιακής εβδομάδας στο γραφείο.

Ωστόσο, η τηλεργασία συνεχίζει να αποτελεί θεμιτή κατάσταση για τους εργαζομένους, με αρνητική προς το seniority συσχέτιση (προτιμάται κυρίως από τους junior & mid level). Παρομοίως, θεωρείται ως πιο παραγωγικός τρόπος να εργάζεται κάποιος από τους πιο junior, ενώ φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα στα ανώτερα κλιμάκια. Τέλος, η τηλεργασία θεωρείται χρήσιμο εργαλείο αποφυγής μετακινήσεων και χρονοβόρων, δια ζώσης συναντήσεων, δημιουργεί, όμως, προκλήσεις στη διαχείριση των ομάδων και διαταράσσει τη συναδελφική επικοινωνία.