Τα ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας Ικανοποίησης Εργαζομένων, η οποία υλοποιήθηκε από την Focus Bari, υπό την αιγίδα της Edenred και του ΣΔΑΔΕ, παρουσιάστηκαν την Τετάρτη 23 Μαρτίου στο πλαίσιο του «Future of Work Conference» της Boussias, από την Άννα Καραδημητρίου, VP, Customer Experience & Innovation για την Focus Bari. Στόχος της εν λόγω έρευνας, με δείγμα 1.841 εργαζομένων, ήταν να καταγραφούν οι συνθήκες εργασίας, ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων στη χώρα μας, η τρέχουσα κατάσταση, αλλά και οι προσδοκίες των ατόμων για την «επόμενη ημέρα» στον τομέα των παροχών.

Αναλυτικότερα, ως προς τον βαθμό ικανοποίησης, το 30% των εργαζομένων δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο από τη σημερινή θέση εργασίας, με το ηλικιακό group έως 30 ετών να φαίνεται πως αποτελεί τη σημερινή πρόκληση των HR Managers, αφού το 29% εκφράζει δυσαρέσκεια. Επιπλέον, οι 3 σημαντικότεροι παράγοντες ικανοποίησης αφορούν στο «Αντικείμενο Εργασίας», στο «Αίσθημα Ασφάλειας»  και στην «Υποστήριξη από τον Προϊστάμενο». Στον αντίποδα βρίσκονται οι «Ευκαιρίες Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης», η «Προοπτική Εξέλιξης» και η «Ανταπόκριση Αμοιβών σε Θέση & Ικανότητες», όπου οι συμμετέχοντες δήλωσαν λιγότερο ικανοποιημένοι. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις παροχές, οι 9 στους 10 εργαζόμενους λαμβάνουν τουλάχιστον μία παροχή από την εταιρεία στην οποία εργάζονται.

Το «Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Υγείας», οι «Διατακτικές Σίτισης» και η «Εργασία εξ αποστάσεως» είναι οι 3 βασικές παροχές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σήμερα, ενώ το «Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Υγείας», οι «Διατακτικές Σίτισης» και το «Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα», είναι οι top 3 παροχές που τα άτομα επιθυμούν για το μέλλον. Τέλος, βάσει της έρευνας, οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν δώσει μεγάλη προτεραιότητα στην κάλυψη εξόδων σε ειδικότητες γιατρών καθώς και στη δυνατότητα εργασίας εξ’ αποστάσεως, σε Ελλάδα ή εξωτερικό, ενώ τα άτομα που εργάζονται εξ αποστάσεως ή σε μικτό μοντέλο φαίνεται να είναι αισθητά πιο ικανοποιημένοι σε σχέση με όσους εργάζονται σε φυσικό χώρο. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας, η Edenred δώρισε 1€ για κάθε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, στην μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε».