Η Edenred εγκαινιάζει το Edenred Factory, ένα ενδοομιλικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας που προσκαλεί τους εργαζομένους του Ομίλου να γίνουν νέοι επιχειρηματίες αναδεικνύοντας έτσι καινοτόμα startup έργα υψηλής δυναμικής.

Από τον Δεκέμβριο έως τον προσεχή Φεβρουάριο, οι εργαζόμενοι της Edenred σε Ευρώπη, Βραζιλία, Τουρκία αλλά και στην έδρα του Ομίλου στη Γαλλία μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες τους για την ανάπτυξη μίας startup επιχείρησης στα δύο βασικά επιχειρηματικά business units του Ομίλου: Employee Benefits και Fleet & Mobility Solutions. Τον Μάρτιο του 2018, οι υποψήφιοι θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου, η οποία θα επιλέξει δύο έργα για περαιτέρω ανάπτυξη το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2018.

Οι νικητές που θα αναδειχθούν θα μπορούν να απουσιάσουν από την εργασία τους για διάστημα 6 μηνών για να αφοσιωθούν στην υλοποίηση του έργου τους ενώ το διάστημα αυτό θα φιλοξενηθούν στα κεντρικά γραφεία της Edenred, όπου θα λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη και συμβουλές από τις ομάδες καινοτομίας και από εταιρεία ψηφιακής προβολής. Μετά την πάροδο των 6 μηνών τα δύο έργα θα αξιολογηθούν και ανάλογα με τη δυναμική τους, είτε θα υιοθετηθούν από την Edenred, είτε θα καταστούν ανεξάρτητες επιχειρηματικές μονάδες.