Περισσότερα από 100 στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού παρακολούθησαν την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου, στον χώρο Amalias 36, τα ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας Ικανοποίησης Εργαζομένων που πραγματοποίησε η Edenred υπό την αιγίδα του ΣΔΑΔΕ (Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος) και με τη συνεργασία της εταιρείας ερευνών Focus Bari.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, συμμετείχαν 1.276 εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους και εταιρείες (πολυεθνικές και ελληνικές). Ως προς τον βαθμό ικανοποίησης, το 29% των εργαζομένων δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο από την σημερινή θέση εργασίας του, με το 32% των εργαζομένων έως 30 ετών να εκφράζει δυσαρέσκεια. Αναφορικά με τους παράγοντες ικανοποίησης, οι τρεις πρώτοι που καταγράφηκαν αφορούν στην «Υποστήριξη από τον Προϊστάμενο», στο «Αντικείμενο Εργασίας» και στο «Αίσθημα Ασφάλειας».

Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες δήλωσαν λιγότερο ικανοποιημένοι ως προς τις «Ευκαιρίες Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης», την «Προοπτική Εξέλιξης» και την «Ανταπόκριση Αμοιβών σε Θέση και Ικανότητες». Σε ότι αφορά στις προσδοκίες για τον επόμενο χρόνο, οι εργαζόμενοι έως 30 ετών περιμένουν ότι θα βελτιωθούν οι «Αμοιβές» τους σε σχέση με τη «Θέση και τις Ικανότητές» τους, το «Αντικείμενο Εργασίας» τους και οι «Ευκαιρίες Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης», γεγονός που επηρεάζει τη γενικότερη κατάταξη.

Επιπροσθέτως, οι 9 στους 10 εργαζομένους λαμβάνουν τουλάχιστον μία παροχή από την εταιρεία στην οποία εργάζονται, με το «Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Υγείας», τις «Διατακτικές Σίτισης» και τις «Παροχές σε είδος» να είναι οι τρείς βασικές παροχές. Αντίστοιχα,  το «Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Υγείας», οι «Διατακτικές Σίτισης» και το «Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα», είναι οι top 3 παροχές που επιθυμούν για το μέλλον.

O Γιάννης Κολοβός, CEΟ της Edenred Ελλάδος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Στόχος μας μέσω αυτής της έρευνας, είναι να αφουγκραστούμε την ικανοποίηση που αντλούν οι εργαζόμενοι από την σημερινή τους θέση εργασίας. Κοιτώντας πάντα μπροστά, και με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, βασικό ζητούμενο είναι να εντοπίσουμε ποιες είναι οι παράμετροι που θα συμβάλουν στην βελτίωση της κατάστασης αυτής στο άμεσο μέλλον».

Από την πλευρά του, ο Σωτήρης Σταματίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ), δήλωσε: «Με την έρευνα αυτή, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το έργο των διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, παρέχοντάς τους προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παροχών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες και στις ανάγκες των ίδιων των εργαζομένων». Σημειώνεται, τέλος, ότι η Edenred δώρισε 1€ για κάθε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, συγκεντρώνοντας έτσι το ποσό των 1.500€, που διατέθηκε στην ΕΛΕΠΑΠ – Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων, για τη στήριξη του έργου της.