Την Πανελλήνια Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζομένων 2021 πραγματοποιεί η Edenred, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Focus Bari, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του ΣΔΑΔΕ (Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος).

Στόχος της εν λόγω έρευνας είναι να καταγραφούν οι συνθήκες εργασίας, ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων στη χώρα μας, η τρέχουσα κατάσταση, αλλά και οι προσδοκίες των ατόμων για την «επόμενη ημέρα» στον τομέα των παροχών.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι για κάθε ερωτηματολόγιο που θα συμπληρωθεί, η Edenred θα δωρίσει 1€ στην μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε», η οποία έχει ως στόχο τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού σε όλη την Ελλάδα.