Η EDP Renewables, διεθνής εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λανσάρει το #REBELSFORCHANGE, μια παγκόσμια καμπάνια με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση της συμμετοχής περισσότερων γυναικών σε καριέρες στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Η πρωτοβουλία της EDP κινείται παράλληλα με τη φιλοδοξία της ίδιας της εταιρείας, η οποία στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού γυναικών σε τουλάχιστον 30% έως το 2025. Με σύμβολό της ένα λευκό κράνος, η καμπάνια #REBELSFORCHANGE θέλει να επιστήσει την προσοχή στο ζήτημα της κατάταξης επαγγελμάτων και των έμφυλων στερεοτύπων, τα οποία εξακολουθούν να οδηγούν στη διάκριση πολλών εργασιών ως τυπικές για τους άνδρες ή τις γυναίκες.

Στόχος είναι να ξεκινήσει ένας διάλογος και το θέμα να γίνει ευρύτερα γνωστό, ιδίως στους νέους που φιλοδοξούν να ακολουθήσουν μια καριέρα στον τομέα STEM, με την παράλληλη αύξηση των δράσεων σε σχολεία, αναδεικνύοντας τις επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον τομέα των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής ή των μαθηματικών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στην EDP. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εκτιμά πως η αγορά εργασίας χρειάζεται άλλα 136 χρόνια για να καλύψει το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων παγκοσμίως – μια ανισορροπία που φαίνεται να είναι ακόμη πιο έντονη στους τεχνικούς τομείς, όπως η μηχανική ή η τεχνολογία, οι οποίοι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενοι.