Ήμερίδα με τίτλο «Education Evolution: οι προκλήσεις των εκπαιδευτικών στην ψηφιακή εποχή»,θα πραγματοποηθεί το Σάββατο 9 Νοεμβρίου από τη Socialinnov τον εκπαιδευτικό βραχίονα του Found. ation, με δωρεάν είσοδο.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, εκτός από τις κεντρικές ομιλίες και τα πάνελ με εκπροσώπους σχολείων και εταιρειών, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεξαγωγή δωρεάν εργαστηρίων πάνω στη χρήση καινοτόμων εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις αίθουσες διδασκαλίας.