Παρόλο που έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφορά στην ενημέρωση και στην ενασχόληση των γυναικών στον τομέα της Τεχνολογίας, τα ποσοστά τόσο των γυναικών που απασχολούνται επαγγελματικά στον κλάδο όσο και αυτών που βρίσκονται σε υψηλόβαθμες θέσεις είναι σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τις δύο πρώτες διαδικτυακές εκδηλώσεις της πρωτοβουλίας «Women in Tech Greece» που ολοκληρώθηκαν στις 29 Μαρτίου και στις 4 Μαΐου.

Αναλυτικότερα, όπως επισημάνθηκε, οι γυναίκες καλύπτουν μόλις το 25% των θέσεων εργασίας, ενώ μόνο το 3% εξ αυτών βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και ηγεσίας. Παράλληλα, η ραγδαία αύξηση αλλά και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί η εξέλιξη της τεχνολογίας θα συντελέσει στην περαιτέρω αύξηση του ψηφιακού έμφυλου χάσματος, με επιπτώσεις σε πολλούς τομείς.

Στις δύο εκδηλώσεις προβλήθηκαν και συζητήθηκαν δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και στη συνολικότερη ενθάρρυνση των γυναικών για την ενασχόλησή και την εξέλιξη τους στον τομέα της Τεχνολογίας. Σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Women in Tech Greece».