Τα 21 από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν ελάχιστους εθνικούς μισθούς από την 1η Ιανουαρίου του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Αναλυτικότερα, τον Ιανουάριο του 2020, η Βουλγαρία είχε τον χαμηλότερο ακαθάριστο κατώτατο μισθό (312 ευρώ) σε ολόκληρη την ΕΕ, με εννέα κράτη μέλη, που βρίσκονται κυρίως στην ανατολική πλευρά της ΕΕ, να ακολουθούν έχοντας κατώτατους μισθούς που κυμαίνονται μεταξύ 400 και 600 ευρώ το μήνα.

Πρόκειται για τις Λετονία (430 ευρώ), Ρουμανία (466 ευρώ), Ουγγαρία (487 ευρώ), Κροατία (546 ευρώ), Τσεχία (575 ευρώ), Σλοβακία (580 ευρώ), Εσθονία (584 ευρώ), Λιθουανία (607 ευρώ) και Πολωνία (611 ευρώ). Η Ελλάδα (758 ευρώ) βρίσκεται στην επόμενη κατηγορία, μαζί με 4 άλλα κράτη μέλη, κυρίως του νότου της ΕΕ, στην οποία οι ελάχιστοι μισθοί κυμαίνονται μεταξύ 700 ευρώ και λίγο περισσότερο από 1.000 ευρώ.

Στην κατηγορία αυτή, πλην της χώρας μας, βρίσκονται η Πορτογαλία (741 ευρώ), η Μάλτα (777 ευρώ), η Σλοβενία (941) και η Ισπανία (1050). Στα υπόλοιπα επτά κράτη μέλη, οι ελάχιστοι μισθοί υπερέβαιναν τα 1.500 ευρώ ανά μήνα. Συγκεκριμένα, τα κράτη αυτά είναι η Γαλλία (1.539 ευρώ), η Γερμανία (1.584 ευρώ), το Βέλγιο (1.594 ευρώ), η Ολλανδία (1.636 ευρώ), η Ιρλανδία (1.656 ευρώ) και το Λουξεμβούργο (2.142 ευρώ).

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι χώρες που δεν έχουν ελάχιστους εθνικούς μισθούς είναι η Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία, ενώ στα 21 κράτη μέλη, ο υψηλότερος ελάχιστος μισθός στην ΕΕ ήταν σχεδόν 7 φορές υψηλότερος από τον χαμηλότερο.