Το 3ο ετήσιο Συνέδριο του Τομέα Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ) της ΕΕΔΕ το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ την Τετάρτη 9 Μαΐου, ώρες 09.00-16.00, έχει προτρεπτικό χαρακτήρα: «Ας δώσουμε προτεραιότητα στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημοσίας Διοίκησης».

Το Συνέδριο του ΤΟΜΔΔΑ έχει στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και προτάσεων, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν Κυβερνητικά στελέχη, όπως και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης  και της Αυτοδιοίκησης. Οι εργασίες του θα καλύψουν τις εξής θεματικές ενότητες: α. Ο ρόλος των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στην οικονομία και τις υπηρεσίες προς τον πολίτη, β. Πολιτικές Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού – ένας διάλογος μεταξύ στελεχών Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα και γ. Κτίζοντας το Ανθρώπινο Δυναμικό του 2030. Σημειώνεται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, ωστόσο απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής.