Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ανακοίνωσε την έναρξη της 5ης Σειράς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στις 11 Οκτωβρίου 2019 στην Καλαμάτα.

Το εν λόγω πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και την Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων και υποστηρίζεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΔΕ). Απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ με τριετή εργασιακή εμπειρία και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που διαθέτουν οκταετή επαγγελματική εμπειρία και θέση ευθύνης.

Η διάρκειά του είναι 15 μήνες και τα μαθήματα διεξάγονται στα Ελληνικά κάθε δεύτερη εβδομάδα. Σημειώνεται ότι το κόστος μπορεί να καλυφθεί με το 0,24% της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι εταιρείες για την ενίσχυση των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.