Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων τον τελευταίο καιρό παρακολουθεί με προσοχή τη συζήτηση που εξελίσσεται για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, όταν αυτή θα μπορέσει να ξεπεράσει την δημοσιονομική κρίση που πλήττει την οικονομία της.

Η ΕΕΔΕ πιστεύει ότι είναι ζωτικό, πέρα από τη διαχείριση της κρίσης, να δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις για μία νέα ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η οποία όμως πρέπει να στηρίζεται σε προϋποθέσεις οι οποίες δεν φαίνεται να γίνονται αντιληπτές από τους επαΐοντες.

Η έκταση στην οποία θα αναπτυχθούν οι ανθρώπινες ικανότητες εξαρτάται από τη φύση, την ποιότητα της παιδείας και τη διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων ώστε να δημιουργείται κλίμα ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων μέσα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Η ΕΕΔΕ πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει μία εθνική κινητοποίηση ώστε στη χώρα μας να αλλάξουν νοοτροπίες και συμπεριφορές για να υπάρξει μία νέα δυνατότητα ανταπόκρισης στη μετά την κρίση εποχή μας.