Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), προσκαλεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, να πιστοποιηθούν στο νέο θεσμό Εθνικής Πιστοποίησης ΕΕΔΕ «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» και να εφαρμόσουν το Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας, που πρόσφατα η ΕΕΔΕ δημιούργησε.

Παράλληλα, για ένατη χρονιά, η ΕΕΔΕ, ως Εθνικός Εταίρος του European Foundation for Quality Management (EFQM), προσκαλεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό θεσμό Πιστοποίησης EFQM Levels of Excellence. Την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010, είναι η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τις πιστοποιήσεις «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία – Committed to Excellence in Europe» και «Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία – Recognised for Excellence in Europe» του ευρωπαϊκού προγράμματος EFQM Levels of Excellence και των Εθνικών Πιστοποιήσεων «Υιοθετώντας τις Αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας» και «Επιτυγχάνοντας τις Αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας» (Χρυσή, Αργυρή, Χάλκινη Διάκριση) του Εθνικού Προγράμματος Πιστοποίησης «ΕΕΔΕ ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ».

Η υποψηφιότητα των επιχειρήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί συνδυαστικά και για τους δύο θεσμούς Πιστοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Βικτώρια Μιχαηλίδου, στο τηλέφωνο 210-2112000 (εσωτ.730), φαξ 210-2112020-1, e.mail:. [email protected], web site: www.eede.gr.