Οι σπουδαστές της 3ης σειράς του προγράμματος Μάνατζμεντ και Περιβάλλον πραγματοποίησαν, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, δύο σημαντικές επισκέψεις στα εργοστάσια παραγωγής των εταιρειών Unilever Knorr και ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ και μοιράστηκαν τις περιβαλλοντικές τους πρακτικές.

Οι σπουδαστές μέσα από αυτές τις επισκέψεις έχουν την ευκαιρία να δουν σε πραγματικό περιβάλλον τα όσα διδάσκονται αλλά και να παρέμβουν με χρήσιμες υποδείξεις ή ιδέες στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις λειτουργούν με όρους Περιβαλλοντικής Προστασίας και εφαρμόζουν αξιοσημείωτες σύγχρονες μορφές αξιοποίησης αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναγνωρίσουν και να βελτιώσουν τις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων καθώς και να δημιουργήσουν το κατάλληλο σύστημα ελέγχου και βελτίωσης της επιχείρησης στον τομέα του Περιβάλλοντος.

Επίσης, τους παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης που θα βασίζεται στο ISO 14001:2000 και στο EMAS, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νομικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Έναρξη της 4ης  Σειράς του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί 19 Απριλίου 2010.