Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ, είναι ένα πρωτοποριακό, για τα ελληνικά δεδομένα, πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων, που διεξάγεται επιτυχώς με την αναγνώριση του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και από το οποίο έχουν αποφοιτήσει, σε όλη την Ελλάδα, 3.600 στελέχη που έχουν ήδη επιτυχημένη καριέρα στο χώρο των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα προετοιμάζει και παρέχει σφαιρική γνώση για το μάνατζμεντ, εμπλουτίζει την υπάρχουσα εμπειρία με νέες τεχνικές και μεθόδους διοίκησης, αξιολογεί και προάγει την ήδη αποκτηθείσα γνώση, αναγνωρίζεται από τις επιχειρήσεις ως ένα πρόγραμμα με σαφή προσανατολισμό και εφαρμογή, δίνει έμφαση στην πράξη χωρίς να παραβλέπει τη θεωρία, έχει δυναμική ευελιξία και προσαρμόζεται στην επικαιρότητα και την επιχειρηματική πρακτική, ενώ διαθέτει άριστο και έμπειρο επιτελείο εκπαιδευτών, που συνδυάζουν γνώση με πολυετή εργασιακή και διδακτική εμπειρία.

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει στα στελέχη που το παρακολουθούν εκμάθηση των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου επιστημονικού μάνατζμεντ. Ανανέωση και εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών τους γνώσεων. Ανάπτυξη της ικανότητάς τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άτομα διαφορετικής κοινωνικοοικονομικής συγκρότησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Συστηματική ενημέρωση γύρω από τις τάσεις που αναπτύσσονται με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα αλλά και για τις επιπτώσεις των τάσεων αυτών στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών στον ελληνικό χώρο.

Πληροφορίες http://www.eede.gr, 210-2112000 (int. 622 & 623), email: [email protected]