Μετά από την υλοποίηση της πρώτης σειράς του νέου Executive Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων με αφετηρία την Κέρκυρα, η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ανακοίνωσε ότι οι επόμενες πόλεις που θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα είναι η Αθήνα με ημερομηνία έναρξης στις 19 Οκτωβρίου 2018 και το Ηράκλειο της Κρήτης με ημερομηνία έναρξης στις 2 Νοεμβρίου 2018.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη των ηγετών στο χώρο του Τουρισμού και στη δημιουργία της επόμενης γενιάς στελεχών Τουρισμού υψηλού επιστημονικού και επαγγελματικού επιπέδου. Οι εισηγητές συνδυάζουν πλούσια εκπαιδευτική διαδρομή και εξειδίκευση στον Τουρισμό με επιτυχημένη επαγγελματική εμπειρία σε Τουριστικές επιχειρήσεις, καθιστώντας το Πρόγραμμα μοναδικό στην παροχή εξειδικευμένων και σύγχρονων γνώσεων σε στελέχη του Τουρισμού στην περιοχή δράσης τους.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε τρεις κύκλους που περιλαμβάνουν συνολικά δεκατέσσερις (14) ενότητες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί να καλύψουν το σύνολο των εξειδικευμένων αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης του σύγχρονου στελέχους των Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Μονάδων. Η συνολική διάρκεια του ανέρχεται σε 13 μήνες (336 ώρες) και υλοποιείται δύο φορές τον μήνα (Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί). Σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιούνται μαθήματα κατά την περίοδο αιχμής (high season).