Στη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2013, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης των Μελών της.

Στη θέση του Προέδρου παραμένει ο Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος. Για τις τρεις θέσεις των Αντιπροέδρων εξελέγησαν με τη σειρά οι: Νίκος Μπιλίρης, Νέλλη Κάτσου και Αριστείδης Μπελλές. Γενικός Γραμματέας παραμένει ο Μιχάλης Βλασταράκης με Αναπληρωτή το Δημήτρη Βιδάκη και Ταμίας ο Αναστάσιος Ροδόπουλος (πρόεδρος της ΔΕ του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοικήσεως).