Με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οικονομικής Διοικήσεως (ΙΟΔ) και του Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή στελεχών, ημερίδα με θέμα τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας των αμοιβών - παροχών των στελεχών επιχειρήσεων, της επαγγελματικής τους εξέλιξης, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ στελεχών των οικονομικών διευθύνσεων με τα αντίστοιχα στελέχη των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι οι τάσεις της αγοράς οδηγούν κυρίως στη μείωση του προσωπικού, στο πάγωμα των μισθών, στην υιοθέτηση πιο χαλαρών οργανωτικών δομών με στόχο την ευελιξία και τη μείωση του κόστους, ενώ η ζήτηση οικονομικών στελεχών είναι σταθερή και φαίνεται να μειώνεται για τα στελέχη των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού.

Όσον αφορά τις προοπτικές της αγοράς εργασίας γενικότερα, οι επιχειρήσεις προχωρούν στον ανασχεδιασμό των εργασιών τους, συνεχίζουν να επενδύουν στην κατάρτιση και την ανάπτυξη του προσωπικού τους, αναβαθμίζουν δεξιότητες και δημιουργούν επαναειδικεύσεις βάσει νέων εναλλακτικών επαγγελματικών εργαλείων.