Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ως εθνικός εταίρος του EFQM σε Ελλάδα και Κύπρο, προσκαλεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να πιστοποιηθούν στο Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης EFQM Levels of Excellence (Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας, EFQM) εφαρμόζοντας το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, το πλέον διαδεδομένο και αναγνωρισμένο ολιστικό εργαλείο διοίκησης στον κόσμο.

Το Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης – EFQM Levels of Excellence περιλαμβάνει δύο επίπεδα: Το πρώτο είναι το Committed to Excellence – Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία και το υψηλότερο είναι το Recognised for Excellence – Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων. Παράλληλα, η ΕΕΔΕ προσκαλεί επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα να πιστοποιηθούν στον Εθνικό θεσμό Πιστοποίησης ΕΕΔΕ «Αιέν Αριστεύειν» εφαρμόζοντας το Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας, που δημιούργησε η ίδια και είναι ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Και το Εθνικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ΕΕΔΕ «Αιέν Αριστεύειν» περιλαμβάνει δύο επίπεδα: Το πρώτο με τον τίτλο «Υιοθετώντας τις Αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας» και το δεύτερο με τον «Επιτυγχάνοντας τις Αρχές της Επιχειρηματικής Αριστείας», που περιλαμβάνει Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη Διάκριση. Πληροφορίες: 210-2112000, [email protected], http://www.eede.gr.