Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) σε συνεργασία με το Chartered Management Institute (CMI), διοργανώνει τη 2η σειρά του Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την Ηγεσία και το Μάνατζμεντ, στις 26 Νοεμβρίου 2010.

Το πρόγραμμα παρέχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να διδαχθούν ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο στην Ελλάδα, σχετικά με το μάνατζμεντ και την ηγεσία. Το πακέτο αυτό θα συνδυάζει θεωρία και πράξη και θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις νέες τάσεις στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων και της ηγεσίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στην Ευρώπη. Επίσης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και πρακτικές εφαρμογής των στρατηγικών μάνατζμεντ και ηγεσίας.

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη που θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες τους σε θέματα που αφορούν στην προσωπική ανάπτυξη, την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, τη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση πόρων, κ.α. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν στελέχη επιχειρήσεων με επαρκή προϋπηρεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο πρόγραμμα είναι η διεξαγωγή συνέντευξης στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες: 210 21 12 000, [email protected], φαξ 210 21 12 024.