Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ελληνική Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων που ξεκινούν το Νοέμβριο είναι τα ακόλουθα: 1) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας 2 ετών, αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες που καλύπτουν το σύνολο των εξειδικευμένων αναγκών ενημέρωσης και ανάπτυξης του σύγχρονου οικονομικού στελέχους στο συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της οικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων. 2) Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διοίκησης Πιστώσεων για τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που απασχολούνται σε τμήματα της Οικονομικής και Εμπορικής Διεύθυνσης (Λογιστηρίου και Πιστωτικού Ελέγχου) και σε στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 3) Diploma in Sales Management με συνολική διάρκεια 200 ώρες το οποίο απευθύνεται σε προϊσταμένους πωλήσεων και σε στελέχη τμημάτων που έρχονται σε επαφή με πελάτες, ενώ έπειτα από εξετάσεις, οι συμμετέχοντες του προγράμματος γίνονται κάτοχοι πιστοποιητικού. 4) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που έχει ως στόχο την εκμάθηση των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου επιστημονικού μάνατζμεντ. 5) Certificate in Procurement Management με συνολική διάρκεια 60 ώρες. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται στο τμήμα προμηθειών, στην αποθήκη, στην οικονομική διεύθυνση ή το λογιστήριο, στην παραγωγή, στην πληροφορική. Πληροφορίες: 210 2112000, www.eede.gr.