Τρεις προτάσεις, οι οποίες δεν ενέχουν αρνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, κάνει η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), με στόχο την άμεση τόνωση των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ρευστότητας. Αναλυτικότερα, η ΕΕΝΕ προτείνει την καθιέρωση ειδικού μεταβατικού συντελεστή φορολογίας κερδών στο 10% για το πρόσθετο κέρδος που θα αποκομίσει μία εταιρεία σε σύγκριση με τον μέσο όρο μίας περιόδου βάσης -που θα μπορούσε να είναι η περίοδος 2010-2013.

Στην ίδια ακριβώς λογική κατατίθεται και η δεύτερη πρόταση της ΕΕΝΕ, σύμφωνα με την οποία οι ασφαλιστικές εισφορές θα προσδιοριστούν στο 30% -αντί για το 49% που ισχύει σήμερα- σε όλες τις περιπτώσεις όπου μία επιχείρηση δίνει αυξήσεις στους εργαζομένους της, ή αυξάνει το μισθολογικό της κόστος με νέες προσλήψεις σε σχέση με την περίοδο βάσης (2010-2013). Τέλος, η τρίτη πρόταση της ΕΕΝΕ αφορά στη μείωση του φόρου υπεραξίας -τουλάχιστον όσον αφορά στις μετοχές και τη διευκόλυνση της εισόδου στρατηγικών επενδυτών. Οι διατάξεις αυτές προτείνεται να ισχύσουν για μία περίοδο 2-3 ετών ή εναλλακτικά μέχρι να διασφαλιστεί η μόνιμη επιστροφή της οικονομίας σε βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και η αντίστοιχη μείωση των υφιστάμενων φορολογικών συντελεστών.