Εκπαιδευτικά προγράμματα για τις γυναίκες- μέλη του διοργανώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) στους χώρους του, σε συνεργασία με τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη δια βίου μάθηση και υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών και Επιχειρηματιών, το οποίο έκανε και τη σχετική εισήγηση στο υπουργείο.