Σημαντική αύξηση 215% του ανθρώπινου δυναμικού της στην Ελλάδα κατέγραψε η ΕΥ κατά την τελευταία δεκαετία. Αναλυτικότερα, παρά την οικονομική κρίση, η ΕΥ αύξησε τον συνολικό αριθμό του προσωπικού που απασχολεί, από 540 το 2011, σε σχεδόν 1.700 εργαζόμενους το 2021, και με εκτίμηση να φτάσει τους 2.000 κατά τη διάρκεια του 2022, δημιουργώντας πάνω από 1.100 νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες και επαγγελματίες, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό και στην αναστροφή του brain drain, ενώ, μόνο μέσα στο 2021, η εταιρεία προσέλαβε 30 Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες που εργάζονταν σε χώρες του εξωτερικού, με στρατηγικό πρόγραμμα να προσελκύσει πολλούς περισσότερους τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε τη λειτουργία νέων γραφείων στην Πάτρα, έδωσε τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε 450 φοιτητές, με το 45% να δέχεται πρόταση συνεργασίας, και στήριξε αριστούχους φοιτητές, παρέχοντας υποτροφίες και υποστηρίζοντάς τους στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Εστίαση στον άνθρωπο και στο D&I
Επιπρόσθετα, η ΕΥ δίνει έμφαση στην εξέλιξη των ανθρώπων της, με προγράμματα όπως το EY Badges, που παρέχει την ευκαιρία στα στελέχη να αποκτήσουν δωρεάν ψηφιακά διπλώματα σε δεξιότητες εστιασμένες στο μέλλον, το ΕΥ Tech MBA και το EY Masters in Business Analytics, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση όλων των εργαζόμενων εντελώς δωρεάν. Ταυτόχρονα, παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε τέσσερις βιβλιοθήκες (EY, Udemy, SkillSoft και GlobeSmart) με αντικείμενα μάθησης εστιασμένα στις ανάγκες κάθε στελέχους.

Επιπλέον, η ΕΥ υποστηρίζει τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση, με το 48% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων να είναι γυναίκες, ενώ έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των γυναικών στις ανώτατες και ανώτερες διοικητικές θέσεις, από το 20% στο 50% κατά την επόμενη πενταετία. Συγχρόνως, η εταιρεία λαμβάνει πρωτοβουλίες για τη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και το Work-Life Balance, ενώ υιοθέτησε και ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας. Τέλος, μέσω του προγράμματος ΕΚΕ «EY Ripples», η EY Ελλάδος έχει αναπτύξει σημαντικές δράσεις, με έμφαση στην υποστήριξη της επόμενης γενιάς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.