Οι κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν τον όρο «Thin the Herd» όταν μειώνουν το μέγεθος της αγέλης τους απομακρύνοντας τα αδύναμα ζώα. Στον εργασιακό χώρο, ως όρος περιγράφει την απόλυση των εργαζομένων που δεν παρουσιάζουν επαρκή απόδοση.

Η διακράτηση εργαζομένων που επιδεικνύουν αδύναμη απόδοση έχει τόσο οικονομικό όσο και συναισθηματικό κόστος. Η αποκατάσταση των ζημιών που προκύπτουν από τη χαμηλή απόδοση των εργαζομένων είναι δαπανηρή, καθώς περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για να διορθωθούν τα λάθη, τη διαχείριση παραπόνων από πελάτες, την πτώση του ηθικού στην ομάδα, και τη δημιουργία τριβών και εσωτερικών συγκρούσεων. Έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ηθική και οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού παραίτησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι high achievers -δηλαδή οι εργαζόμενοι που είναι προθυμοί, εργατικοί και υπερβαίνουν τις προσδοκίες- δεν θα θέλουν να παραμείνουν σε έναν οργανισμό όπου διακρατώνται εργαζόμενοι με κακή απόδοση. Δεν θα σας σέβονται και σύντομα θα αποχωρήσουν και θα επιλέξουν να εργαστούν σε μία εταιρεία που δεν δείχνει ανοχή σε εργαζόμενους με κακή απόδοση. Αυτή η ομάδα ανθρώπινου δυναμικού αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει επίπτωση σε όσους σημειώνουν ανεπαρκή απόδοση και θα αμφισβητήσει την ικανότητά σας να ηγηθείτε και να λάβετε αποφάσεις. Επιπρόσθετα, δυσανασχετούν επειδή αισθάνονται ότι καλούνται να καλύψουν τις αδυναμίες των υπολοίπων μελών της ομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει ο οργανισμός και ο κάθε επικεφαλής να μεριμνήσει ώστε για να κρατήσει τους εργαζόμενους με υψηλές επιδόσεις.

Μία ακόμα παράμετρος για ναληφθεί υπόψη, είναι το πώς η διατήρηση ανθρώπων που αποδίδουν σε μη επαρκή επίπεδα, μπορεί να επηρεάσει εσάς προσωπικά ως ηγέτη της ομάδας και να επιδράσει αρνητικά στην επαγγελματική ανέλιξή σας. Κάθε άλλο πάρα δύσκολο είναι να σας συμπαρασύρει και εσάς όλο αυτό προς μία μη θετική κατεύθυνση. Όταν οι ανώτεροί σας αντιληφθούν το κόστος που προκαλείται στην εταιρεία από την μη απόλυση αυτών των εργαζομένων, μπορεί να σας «προσπεράσουν» τη στιγμή της δικής σας προαγωγής ή ακόμα, και να σας απολύσουν για τη διαχείριση της κατάστασης.

Πώς μπορείτε, λοιπόν, να αφήσετε αυτούς τους εργαζόμενους να «φύγουν»; Καταρχάς, πρέπει εσείς οι ίδιοι να συνειδητοποιήσετε ότι δεν μπορείτε να τους σώσετε από τον εαυτό τους. Απλώς δεν τους ενδιαφέρει η απόδοσής τους, εσείς ή η ίδια η εταιρεία. Οι καλοί managers μπορούν να αναγνωρίσουν τα αρνητικά χαρακτηριστικά ενός εργαζόμενου μέσα στις πρώτες 30 ημέρες. Αυτό περιλαμβάνει τη γνώση της εργασίας, την προσαρμογή τους και την απόδοση. Στο πρώτο έτος, καλό είναι να έχετε ένα σαφή απολογισμό των αξιολογήσεων απόδοσης. Κρατήστε σημειώσεις, καταγράψτε τα προβλήματα και παρακολουθήστε τις διορθωτικές ενέργειες. Βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι κατανοούν τι αναμένεται από αυτούς και γιατί.
Εάν περιμένετε από έναν εργαζόμενο να βελτιωθεί, θα πρέπει και οι δύο να γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό. Προγραμματίστε και επανεξετάστε αυτές τις προσδοκίες και τα σημεία αναφοράς. Εάν δεν έχουν επιτευχθεί, τότε έχει έρθει η στιγμή της απόλυσης.

Η απόλυση ενός εργαζομένου είναι δύσκολη διαδικασία και μπορεί να φαίνεται άκαρδη. Ωστόσο, να θυμάστε ότι να συνεχίζετε να απασχολείτε ανθρώπους που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στους στόχους είναι άδικο τόσο για αυτούς όσο και για τον οργανισμό. Αντί να αντιμετωπίζετε την απόλυση ως αρνητικό γεγονός, δείτε το ως μια ευκαιρία για την ανάπτυξή τους και ωθήστε τους να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, τη συμπεριφορά τους και τις επιδόσεις τους.

Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να ανακάμψετε και να ξαναχτίσετε το πνεύμα της ομάδας σας μετά την απόλυση, αλλά μπορείτε να αντιστρέψετε την κατάσταση, επιστρέφοντας γρήγορα στον σωστό δρόμο και κάνοντας ό,τι χρειάζεται για να δημιουργήσετε μια ισχυρή, συνεκτική ομάδα εργαζομένων που σας σέβονται για τον τρόπο που διαχειρίζεστε την ομάδα.