Με την εκπαίδευση οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν περισσότερο ευφυείς σύμφωνα με μία πειραματική μελέτη που δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ και αναδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The New York Times.

Στη νέα έρευνα οι ερευνητές περιγράφουν μια μέθοδο για τη βελτίωση αυτής της δεξιότητας. Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι το κλειδί ήταν η δομημένη εκπαίδευση σε λειτουργούσα μνήμη – το είδος της μνήμης που επιτρέπει π.χ. την απομνημόνευση ενός αριθμού τηλεφώνου τόσο, ώστε να μπορούμε να τον πληκτρολογήσουμε.

Αυτός ο τύπος μνήμης είναι στενά συνδεδεμένος με τη ρευστή ευφυΐα, και φαίνεται να βασίζεται στο ίδιο «κύκλωμα» του μυαλού. Έτσι, οι ερευνητές σκέφτηκαν ότι η βελτίωση αυτού του «κυκλώματος» θα μπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση και της ρευστής ευφυΐας.

Καταρχήν, μέτρησαν τη ρευστή ευφυΐα τεσσάρων ομάδων εθελοντών με τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων τεστ. Στη συνέχεια, εκπαίδευσαν καθεμία ομάδα σε μια περίπλοκη προσπάθεια απομνημόνευσης. Οι τέσσερις ομάδες ακολούθησαν μισή ώρα εκπαίδευσης ημερησίως για 8, 12, 17 και 19 ημέρες αντιστοίχως.

Στο τέλος κάθε εκπαίδευσης, οι ερευνητές έλεγχαν εκ νέου τη ρευστή ευφυΐα των συμμετεχόντων σε σύγκριση με ομάδες ελέγχου. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Η βελτίωση στις εκπαιδευμένες ομάδες ήταν σαφώς μεγαλύτερη από τις ομάδες ελέγχου. Επιπλέον, όσο περισσότερο χρόνο εκπαιδεύονταν, τόσο μεγαλύτεροι ήταν οι βαθμοί τους.

Πηγή: e -paideia.gr