Στις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά, βάσει του βαθμού αξιολόγησης από την έρευνα ικανοποίησης των διανομέων του, αναδεικνύεται η efood. Ειδικότερα, για την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2023, το 81% των διανομέων του efood κατέγραψε την υψηλότερη κλίμακα ικανοποίησης (7-10/10), με την ελευθερία και την ευελιξία (28%), τη συνέπεια πληρωμών και τις συνολικές αποδοχές (36%), αλλά και τη συνολική συνεργασία με τους καταναλωτές, τα εστιατόρια και τη λειτουργία της πλατφόρμας (25%) να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες θετικής αξιολόγησης της συνεργασίας τους με την εταιρεία.

Παράλληλα, οι διανομείς αξιολογούν τη συνεργασία τους με το efood συνολικά θετικά, με αντίστοιχα ποσοστά σε όλα τα μοντέλα συνεργασίας, ενώ 2 στους 3 διανομείς προτείνουν το efood ως τον ιδανικό εργοδότη διανομέων.

Όπως επισημαίνει η ίδια η εταιρεία, παρέχει στους διανομείς όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία παροχές καθώς και παροχές που εκτείνονται πέρα και πάνω από τις συμβατικές υποχρεώσεις, όπως εξοπλισμό συνολικού κόστους 400€ ανά διανομέα, εξατομικευμένη εκπαίδευση μέσα από ειδική πλατφόρμα, καθώς και προνόμια, όπως αποκλειστικές εκπτώσεις σε τηλεφωνία και εκπτώσεις σε συνεργασία με περισσότερα από 200 συνεργαζόμενα καταστήματα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η εταιρεία καταγράφει έναν αριθμό αιτήσεων για εργασία, οι οποίες ξεπερνούν τις 7.000 κατά το τελευταίο έτος, διατηρώντας έναν μέσο όρο που αγγίζει τις 1.500 αιτήσεις ανά μήνα.