Η Ευρωπαϊκή Πίστη, επενδύοντας στη δια βίου μάθηση των ανθρώπων της, συνεχίζει να αναπτύσσει εκπαιδευτικά μαθήματα και σεμινάρια, μέσω της ειδικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ilearn³ που έχει δημιουργήσει, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εξειδικευμένες ανάγκες του Δικτύου Πωλήσεων και των εργαζομένων της. Ως εκ τούτου, η εταιρεία δημιούργησε έναν νέο κύκλο εκπαιδεύσεων για το Δίκτυο Πωλήσεών της στην κατηγορία των «Soft Skills», με την ονομασία «Ολοκληρωμένος Κύκλος στις Τεχνικές Πωλήσεων».