Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας που κυκλοφόρησε η Ομάδα Καταπολέμησης Διαφθοράς περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές που αποτελούν «τη βασική πυξίδα για κάθε ενέργεια» των υπαλλήλων και δεν επιτρέπει να υπάρξει παρέκκλιση σε ανάρμοστες συμπεριφορές.

Σύμφωνα με τον Κώδικα, οι πολίτες αντιμετωπίζονται με ευγένεια και σε καμία περίπτωση δεν ανεβοκατεβαίνουν όλους τους ορόφους για να εξυπηρετηθούν. Δεν δίνεται προτεραιότητα σε υποθέσεις έπειτα από έξωθεν ή οίκοθεν παρέμβαση. Το οποιοδήποτε λάθος που θίγει δικαιώματα κάποιου πολίτη διορθώνεται αμέσως, ενώ η συνέπεια στις απαντήσεις έναντι αιτημάτων πολιτών – γραπτώς, τηλεφωνικώς ή αυτοπροσώπως – αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή.

Επίσης, Σύμφωνα με τον Κώδικα, είναι επίσης απόλυτα συνεπής στο ωράριό του και εργάζεται και πέραν αυτού σε έκτακτες ανάγκες, ενώ θέτει τις ηθικές αρχές πάνω από το ατομικό κέρδος ή συμφέρον. Οι σωστοί υπάλληλοι καλούνται μάλιστα να νουθετούν τους επιρρεπείς σε λάθος συμπεριφορές ή αξιόποινες πράξεις συναδέλφους τους. «Σε περίπτωση που ο υπάλληλος αντιλαμβάνεται ότι ένας συνάδελφος είναι έτοιμος να προβεί σε μια ενέργεια, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τον παρόντα Κώδικα, οφείλει να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι αυτό που πρόκειται να κάνει δεν επιτρέπεται και ότι πρόκειται για λάθος που θα μπορούσε να στοιχίσει ακριβά και στον ίδιο και στην υπηρεσία» όπως επισημαίνεται.