Η Data Communication ολοκλήρωσε πρόσφατα στο Ίδρυμα Μποδοσάκη την εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος Microsoft Dynamics CRM, το οποίο υποστηρίζει και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων και επιλογής έργων του Προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες» που υλοποιείται στη χώρα μας από το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Το νέο αυτό Πρόγραμμα επιχορήγησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών και την ενίσχυση της συμβολής της στην κοινωνική δικαιοσύνη και την δημοκρατία. Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και συγκεκριμένα από την Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λίχτενσταϊν, στόχος του οποίου είναι η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό η Data Communication κλήθηκε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει το σύστημα CRM, που θα υποστηρίζει τις διαδικασίες υποβολής, ελέγχου, επεξεργασίας και  αξιολόγησης,  των αιτήσεων των ΜΚΟ, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.