Μεγάλη αύξηση στον αριθμό των φοιτητών που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις 60.000, φθάνοντας στις 60.268. Συγκριτικά με το 2001-2002 η αύξηση των νέων που οδηγούνται σε μεταπτυχιακές σπουδές φθάνει το 186,7%, ενώ στα διδακτορικά η αύξηση ανέρχεται στο 104%. Ο αριθμός των φοιτητών που  επιλέγουν την πραγματοποίηση ενός μεταπτυχιακού με στόχο να αυξήσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας είναι αρκετά μεγάλος καθώς αντιμετωπίζουν σε μικρότερο βαθμό την ανεργία. Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το γ’ τρίμηνο του 2013 η ανεργία των κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων ανέρχεται στο 15,7% και είναι ελαφρά μικρότερη από αυτήν των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που φθάνει το 18,8%.