Σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2020 που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), η ΕΕ βαθμολογείται με 67,9% σημειώνοντας αργή πρόοδο, αφού βάσει του σημερινού ρυθμού, χρειάζονται 60 χρόνια για την επίτευξη πλήρους ισότητας. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω Δείκτης αυξήθηκε μόνο κατά 4,1 πόντους από το 2010 και 0,5 πόντους από το 2017, με τις καλύτερες επιδόσεις να καταγράφονται στον τομέα της υγείας (88 βαθμοί) και τον χρηματοοικονομικό τομέα (80,6 βαθμοί). Αντίθετα, η ανισότητα των φύλων είναι εντονότερη τόσο στον τομέα της ισχύος (53,5 βαθμοί) όσο και στον τομέα της γνώσης (63,6 βαθμοί).Εντούτοις, η βαθμολογία της ΕΕ έχει παρουσιάσει βελτίωση 11,6 βαθμών στον τομέα της εξουσίας από το 2010 και μείωση 0,6 βαθμών στον τομέα διαχείρισης του χρόνου, ο οποίος μετρά τη διανομή σε οικιακές εργασίες και ευθύνες φροντίδας.

Επιπλέον, ανάμεσα στα κράτη μέλη, υψηλή βαθμολογία σημειώνουν οι Σουηδία, Δανία και Γαλλία, με τη μεγαλύτερη πρόοδο να καταγράφεται σε Ιταλία, Λουξεμβούργο και Μάλτα. Στον αντίποδα βρίσκονται η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Ελλάδα, με τη χώρα μας να κατατάσσεται τελευταία στην ΕΕ με 52,2 βαθμούς, επίδοση κατά 15,7 βαθμούς χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σημειώνεται, τέλος, ότι παρότι η κατάταξη της Ελλάδας παραμένει ίδια από το 2010, η επίδοσή της έχει αυξηθεί κατά 3,6 βαθμούς συνολικά και κατά 1 βαθμό από το 2017.