Στον χώρο της εκπαίδευσης εισέρχεται η Σκλαβενίτης, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Συγκεκριμένα, η επέκταση του σκοπού της εταιρείας αφορά στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Σχολών και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης επαγγελμάτων σχετιζόμενων με το Λιανικό Εμπόριο, στην έκδοση, διακίνηση και εμπορία βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών και εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και στη διοργάνωση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και στον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και άνεργους.

Στόχος όμως είναι να δημιουργήσει και χώρους διαμονής, στα πρότυπα του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο προσφέρει, εκτός από χώρους εκδηλώσεων και συνεδρίων, διαμονή στο ξενοδοχείο Domotel Kastri και είναι βασισμένο στην εκπαιδευτική φιλοσοφία της OTEAcademy. Επί της ουσίας, πρόκειται για την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου, όπου εκτός από στελέχη επιχειρήσεων, θα εκπαιδεύονται και στελέχη της Σκλαβενίτης.
(Πηγές: DailyFax, FoodReporter)