Ο Τομέας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα (EIT Food Hub Greece) ανακοίνωσε νέο κύκλο υποτροφιών πρακτικής άσκησης. Πρόκειται για δύο προγράμματα πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενες εταιρείες και ερευνητικά κέντρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διάρκεια 3 έως 6 μήνες. Το ποσό της αμοιβής κυμαίνεται από 650 έως 1850 ευρώ ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο και το μοντέλο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης. Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο επιμέρους προγράμματα υποτροφιών, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις είναι η 12η Απριλίου 2020. Συνεργαζόμενες εταιρίες είναι οι PepsiCo, Siemens, Maspex,Puratos, Peak Bridge, GrupoAN, DSM κ.α., ενώ συνεργαζόμενα ερευνητικά κέντρα είναι τα Azti Technalia, IMdea, Autonomous University of Madrid, Spanish National Research Council CSIC κ.α.