Πάνω από 80 εκ. θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι θα είναι «ανοιχτές» στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία και την Ελβετία, κατά την επόμενη δεκαετία: παρά την οικονομική ύφεση.

Περίπου 7 εκ. από τις θέσεις αυτές υπολογίζεται ότι θα αφορούν νέες δουλειές ενώ οι υπόλοιπες θα προκύψουν από την ανάγκη αντικατάστασης εργαζομένων που είτε συνταξιοδοτούνται είτε μετακινούνται σε άλλους επαγγελματικούς χώρους.
Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες σε συνέδριο της Κομισιόν, η μεγαλύτερη αύξηση κενών εργασιακών «πόστων» στις 29 χώρες προβλέπεται να σημειωθεί σε ανώτερες διοικητικές, επαγγελματικές και τεχνικές θέσεις.

Αναλυτικότερα, περίπου 8,5 εκ. από τις θέσεις εργασίας θα αφορούν επαγγέλματα έντασης γνώσης και αυξημένων επαγγελματικών προσόντων, όπως τα ανώτερα διοικητικά και τεχνικά πόστα. Η ζήτηση για υπαλλήλους γραφείου εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 1 εκ. περίπου θέσεις ενώ για τους εργαζόμενους στους κλάδους των πωλήσεων, της ασφάλειας, του catering και της περίθαλψης αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 2 εκ. άτομα.

Μέχρι το 2020 εκτιμάται ότι θα χαθούν πάνω από 4 εκ. θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα εξειδικευμένων χειρωνακτών εργατών, κυρίως μηχανικές εργασίες ρουτίνας, λόγω χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών. Επίσης, προβλέπεται περαιτέρω πτώση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, με απώλεια περίπου 2,5 εκ. θέσεων εργασίας κυρίως στη γεωργία και άλλες 2 εκ. στους τομείς μεταποίησης και βιομηχανικής παραγωγής. Η πλήρης μελέτη του Cedefop, με τίτλο “Future skill supply and demand in Europe: Medium-term forecast up to 2020”, θα δημοσιευτεί την άνοιξη.

Πηγή: EMEA Business Monitor