Ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, η ΕΥ Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) διοργάνωσαν την εκδήλωση «Νέα Κανονιστικά Πλαίσια και Κίνδυνοι – Φορολογική Επικαιρότητα» την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τους νέους κανονισμούς και τη φορολογία.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του ΣΒΒΕ. Στις απαιτήσεις, αλλά και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation-GDPR) επικεντρώθηκε η πρώτη ενότητα, ενώ στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κατά την υπαγωγή τους, επικεντρώθηκε η δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης. Την εκδήλωση έκλεισαν ο Στέφανος Μήτσιος, Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, και η Κωνσταντίνα Γαλλή, Director, Φορολογικές Υπηρεσίες της EY Ελλάδος, παρουσιάζοντας τις πιο σημαντικές εξελίξεις σε φορολογικά θέματα.