Με πρωτοβουλία του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2019, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, η εκδήλωση με θέμα: «Η Εκπαίδευση ως Μοχλός Ανάπτυξης για την Κοινωνία και την Οικονομία στην Ελλάδα» ξεκινώντας τον διάλογο ανάμεσα σε σημαντικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Ελλάδα.

Έχοντας ως κύριους ομιλητές τον Πρόεδρο του ACG, Dr. David G. Horner, τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, Θεόδωρο Φέσσα και τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιο για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Καθηγητή Βασίλειο Διγαλάκη, στόχος της εκδήλωσης ήταν να συζητηθούν ποιες είναι οι σύγχρονες ανάγκες της αγοράς σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται σήμερα η εκπαίδευση παρέχοντας τη γνώση και τις δεξιότητες που χρειάζονται οι επαγγελματίες του αύριο. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν σκέψεις και προτάσεις για τον τρόπο που μπορούν οι δύο κοινότητες να συνεργαστούν και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας, στην κομβική αυτή στιγμή για την ελληνική οικονομία.