Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 19:00 στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της iCon (www.icon.gr) στην Αθήνα, πραγματοποιείται εκδήλωση ενημέρωσης για την επόμενη έναρξη των προγραμμάτων.

Η iCon προσφέρει προγράμματα στους τομείς της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων, του real estate, των χρηματοικονομικών, της διαχείρισης έργου (project management), της διαχείρισης κρίσεων, της διοίκησης επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ, των λογιστικών κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την iCon International Training, στα τηλέφωνα: 210 9248534, 2310264570, www.icon.gr.