Η πολύχρονη εμπειρία της iConsulting στον τομέα της εκπαίδευσης και η συνεργασία της με κορυφαία Βρετανικά Πανεπιστήμια, της δίνει τη δυνατότητα να παρέχει σωστή συμβούλευση για την εγγραφή όσων ενδιαφέρονται σε Πανεπιστήμια της Μεγ. Βρετανίας αλλά και αλλού, βοήθεια σε Σπουδαστές Open University, Ε.Α.Π., Distance Learning και μέσω ευέλικτων εμπλουτισμένων προγραμμάτων Distance Learning τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου ή μεταπτυχιακού από ανερχόμενο Βρετανικό Κρατικό Πανεπιστήμιο σε σύγχρονες ειδικότητες, όπως ΜΒΑ in Maritime Management, Law, Consulting Management, Service Excellence, Project Management, Finance, Human Resource Management.

Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα υπόδειξης αξιόπιστων επιλογών για σπουδές και σε άλλες ειδικότητες και προγράμματα μέσω άλλων παρόχων. Για αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 11/5 στο: [email protected].